Intervisie

…is een gestructureerde manier om te leren van elkaars werkvraagstukken.

Er zijn vele vormen van intervisie, die de volgende hoofdlijnen gemeenschappelijk hebben. Een van de deelnemers brengt een werkvraagstuk in. De anderen proberen door middel van open en waardevrije vragen daar zicht op te krijgen en geven tot besluit een advies. De procedure en spelregels worden bewaakt door een van de deelnemers.

In een paper hebben we de vormen beschreven die wij veel gebruiken.

Data intervisiebijeenkomsten:

  • 1 september
  • 29 september
  • 27 oktober
  • 24 november