De omgeving, 30 juni 2015

Wat hebben we gedaan?

  • het huiswerk – de ingevulde opdrachtformulieren – besproken;
  • en daarbij nogmaals vastgesteld dat de opdrachtnemer (projectleider) zichzelf kan beschermen door de opdracht vast te leggen en de relatie met de opdrachtgever te managen. Ten overvloede: een klus zonder opdracht is strikt genomen een hobby;
  • een korte vorm voor het vastleggen van een opdracht besproken: het ODATje. Heel handig om ook kleinere klussen vast te leggen, vroegtijdig met de opdrachtgever de klokken gelijk te zetten en misverstanden te voorkomen;
  • De Matrix van Invloed en Initiatief is een hulpmiddel om het krachtenveld van actoren in hun onderlinge verhoudingen alsmede hun aanwezigheid in dat krachtenveld in kaart te brengen. Bedenk daarbij: het perspectief doet ertoe (hoe ver zoom je in of uit?), het is een momentopname (morgen kan het anders zijn), het is subjectief (bespreek je aannames met een ander!), gericht op personen en op informele verhoudingen. En vergeet niet: waar sta je zelf?!
  • Hoe breng je dynamiek in krachtenvelden? Als projectleider kun je daarin wel degelijk sturen. Bijvoorbeeld door de standpunten van betrokkenen te ontbinden in factoren. Als je zicht op hun belangen en behoeften, en weet welke randvoorwaarden belemmeren of helpen om in beweging te komen, heb je daarmee allerlei draadjes om aan te trekken.

Het huiswerk voor de volgende keer is: beschrijf de dynamiek die je in jouw krachtenveld wilt aanbrengen, pas de acties toe die je daarbij moeten helpen en rapporteer daarover. Gebruik als hulpmiddel deze invulvellen voor scenario’s. Graag uiterlijk 11 september op de mail naar Gert.