De opdracht, 3 juni 2015

Wat hebben we gedaan?

  • kennismaken
  • spelregels afgesproken (storingen hebben voorrang, vertrouwelijkheid, veiligheid);
  • het belang benadrukt, dat je het gebodene kunt koppelen aan je eigen werk. Zie daarover ook dit – verder niet besproken – stuk over werkend leren;
  • wanneer ben je een professional? De kenmerken op een rij; een notie over reflectie; de vaardigheid bedoeling en effect te laten samenvallen; kun je luisteren naar jezelf terwijl je luistert? En terwijl je praat?
  • het nut van doorvragen (max. 5 * “waarom?”) – om je opdracht scherp te krijgen, wanneer je opdrachtgever tevreden is en ook: wanneer ben ik vaardig in de ogen van de ander?
  • verwonderpunten benoemd in de autobio’s van eenieder;
  • het verschil tussen werken in projecten (projecten komen weinig voor) en projectmatig werken (een verzameling methoden en technieken die je op routines, klussen, projecten et cetera kunt toepassen);
  • hoe manage je de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer? In dit stuk een aantal knoppen waar je aan kunt draaien, een checklist vanuit het perspectief van de opdrachtnemer én een vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever;
  • aan de basis van elk projectmatig werken ligt een opdracht; heb je die niet, dan ben je met een hobby bezig. Een opdrachtformulier met en zonder toelichting.

NB: als huiswerk graag een opdrachtformulier invullen voor een actuele, concrete klus. Maak vooral werk met werk! Graag uiterlijk 28 juni naar Gert.