Processen in projecten

  • Procesmanagement is het inrichten en onderhouden van samenwerking tussen personen en partijen die van elkaar afhankelijk zijn om draagvlak en draagkracht te realiseren voor doelen en resultaten die zij nastreven. Draagvlak is vrij goedkoop: “Prima, ga zo door, succes!”. Draagkracht daarentegen kost wat. Wie draagkracht levert, stelt geld, tijd, kennis, kunde, netwerk, besluitkracht et cetera ter beschikking.
  • Hoe verhoudt procesmanagement zich tot andere manieren om je werk te organiseren, zoals projectmanagement en routines? Hier lees je er meer over.
  • We zien drie aangrijpingspunten voor procesmanagement: het ontwikkelen van een idee van voorstelbaar via maakbaar tot haalbaar; het obstakelvrij maken van een klus; en het organiseren van een complex besluit. Heeft jouw klus of project proceskenmerken? Zo ja, waar zitten die dan? De Quick Scan is een hulpmiddel om ze op te sporen. Daar liggen de volgende hulpmiddelen aan ten grondslag: de Zeef en de Bermudadriehoek.
  • Weet je eenmaal dat je klus proceselementen bevat en waar die zitten, dan kun je methodisch te werk gaan. Onze benadering bestaat uit drie hoofdstappen ACE: Arrangeren, Combineren en Effectueren. En uit zes stuurvariabelen PROCES: Projectie, Ruil, Overdracht, Criteria, Entree en Snelheid.
  • De hoofdlijnen van de aanpak laten zich op 1 A4 samenvatten. De stuurvariabelen vergen iets meer toelichting.

tn_voorplat draagvlakendraagkrachtOver dit vak valt veel meer te vertellen dan in 1 trainingsdag of op 1 webpagina past. Is je nieuwsgierigheid gewekt en wil je meer weten over procesmanagement, de varianten  en de toepassingsmogelijkheden ervan? Dan kun je bijvoorbeeld terecht bij het boek of e-book Draagvlak en draagkracht.

Check verder ons blog over procesmanagement.