Projectstrategie, 15 september 2015

Wat hebben we gedaan?

 • Terugblik op huiswerk 30 juni: scenario’s n.a.v. I/I-matrix. Rode draden zijn onder meer:
  • scenario’s +/- zijn weinig inspirerend: alles gaat zijn gangetje. Scenario’s +/+ beschrijven de gewenste uitkomsten en geven de meeste energie;
  • zo ongewoon zijn veel acties die bij “ongewoon” staan helemaal niet! Het zijn zelfs prima uit te voeren acties, die ertoe kunnen bijdragen dat de +/+-scenario’s werkelijkheid worden;
  • haal de acties door een “patatsnijder” (d.i. elk model van 2 bij 2) om ze te prioriteren. Bijvoorbeeld “kans om een actie te realiseren” (groot, klein) versus impact (groot, klein). Groot-groot = prioriteit 1, klein-klein = prioriteit 4.
 • Vaak houden we vast aan wat we gewoon zijn te doen, omdat we opzien tegen de onzekerheid, instabiliteit en onoverzichtelijkheid die iets nieuws meebrengt. Maar als je doet wat je deed, houd je wat je had. Oftewel: als je wat anders wilt, moet je iets anders doen. Vandaar de “ongewone acties”.
 • Het onderscheid tussen missie, visie en strategie – en hoe een en ander terugkomt in de conflictpiramide. Buitengewoon bruikbaar om met je opdrachtgever te verhelderen wat je waarom doet; om weg te blijven uit de valkuil onmiddellijk voor het resultaat te gaan en de rest te vergeten; en om te kunnen opschalen als er onenigheid ontstaat over te behalen resultaten.
 • Het voorgaande is een adequate voorbereiding om een projectstrategie te ontwikkelen en uit te voeren en vervolgens ook bij te houden, zodat het project altijd goed blijft afgestemd op de ontwikkelingen in de omgeving. NB: die ontwikkelingen kunnen risico’s zijn, maar ook kansen bieden, of vooralsnog neutraal zijn omdat je nog niet weet welke kant ze op gaan.
 • Hoe bind je de opdrachtgever en andere belanghebbenden aan je project? Onder meer met een elevator pitch. Ook hierbij kun je het voorbereidende werk van missie/visie/strategie en conflictpiramide goed gebruiken.

Huiswerk:

 1. Maak je projectstrategie af (graag uiterlijk 9 oktober mailen naar Gert);
 2. Bereid een elevatorpitch voor die je de volgende trainingsbijeenkomst houdt.